AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII (AF)/ VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ (VTP) ISCIR

 

Definiții conform prescripție tehnică ISCIR PTA1-2010:

Art. 14  În vederea efectuării punerii în funcțiune, deținătorul/utilizatorul aparatului are obligația de a pune la dispoziția persoanei juridice autorizate cel puțin următoarele documente:

            a) declarația prevăzută la art. 8 alin. (3);

            b) instrucțiunile de instalare, montare, reglare, utilizare și întreținere livrate împreună cu aparatul, redactate sau traduse în limba română;

            c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este gazul;

            d) autorizarea instalației de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul;

            e) schema termomecanică a centralei termice avizată de către RADTI atunci când este echipată cu cazane având puterea nominală mai mare de 70 kW;

            f) admiterea funcționării – acordul emis de către o persoană juridică autorizată de către ISCIR pentru deținătorii/utilizatorii de instalații/echipamente, după caz, în scopul atestării faptului că o/un instalație/echipament îndeplinește toate condițiile și cerințele pentru a fi pusă/pus, repusă/repus în funcțiune și utilizată/utilizat în condiții de siguranță;

            d) verificare tehnică periodică- activitate desfășurată periodic, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice, pentru a se asigura că aparatul satisface cerințele de funcționare în condiții de siguranță;