VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ A APARATELOR

Art. 21 (1) Verificarea tehnică periodică a aparatelor se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate.

Obligațiile și responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor aparatelor

Art. 39  Deținătorul/utilizatorul de aparate are următoarele obligații și responsabilități:

  a) să nu permită modificarea datelor stabilite prin instrucțiunile de instalare/montare;

  b) să nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obținut admiterea funcționării;

  c) să efectueze verificările tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripție tehnică;

  d) să nu permită alimentarea altor consumatori din instalația electrică a aparatului;

  e) să ia măsuri corespunzătoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum și personalul instruit, nominalizat în livretul aparatului să-și poată îndeplini în condiții bune sarcinile prevăzute;

  Art. 40            Deținătorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzătoare a aparatelor.

Tarife:

 

Lucrări pentru CT pe gaz și electrice

EUR fără TVA

 

 

 

 

Autorizarea funcționării la PIF

15

 

Verificare tehnică periodică – efectuată în termen de valabilitate a VTP anterior

30

 

Verificare tehnică periodică- efectuată pentru centrale cu VTP anterior expirat

40

 

Verificare tehnică periodică – centrale de sol cu P<50 kW

50

 

Verificare tehnică periodică – centrale cu P>50 kW

1 eur/kW

 

DEPLASARE

  • Deplasarea este gratuită în oraș și pe o rază de 50 km a orașului Cluj-Napoca
  • Deplasare pe o distanță mai mare de 50 de km se va taxa cu 0.15 € / km